Bakır Hurda

bakir
Bakır Hurda

Kaynaklarını sürekli olarak kullandığımız dünyamızın, hammadde gereksinimlerinin artması nedeniyle, geri dönüşüm faaliyetleri önem kazanmıştır. Geri dönüşüm faaliyetleri hemen hemen tüm endüstriyel ambalaj ya da malzeme için geçerlidir. İşletmemiz bu bilinç ile hem artan hammadde gereksinimini geri dönüşüm ile ortadan kaldırmak, diğer taraftan atık oranını azaltmak için çalışmalarını, sorumluluk bilinci ve ciddiyetle yürütmektedir. Endüstriyel atık ya da hurdaların oluşturduğu çevre kirliliği ve metal birikimi nedeniyle ekolojiye de ciddi zararlar vermektedir. Bu nedenle ambalaj ve endüstriyel atıkların oluşturduğu kirliliğe ek olarak, metal kirlenmesi de eklenmiş durumdadır. En sık kullanılan değerli metaller arasında yer alan bakır, geri dönüşümü olan ve kolay işlenebilen bir metaldir.

Hurda ve Atıklarınızı Toplayarak Geri Dönünüşüme Destek Oluyoruz

Metal kirlenmesine karşı topladığımız bakır hurda ile destek olurken, hammadde ihtiyacının toplanan bakırın tekrar işlenmesi ile önemli bir görev yerine getirmekteyiz. Dünyanın en önemli sorunu olan tüketimden kaynaklı kirlenmenin ve  atık yönetiminin, en can alıcı noktası olan geri dönüşüm, birçok belde yönetimi tarafından da önem verilen bir konu haline gelmiştir. Şirketimiz profesyonel hizmet anlayışı ile, gerçekleştirdiği işin önemine uygun nitelikte özenli personeli ile uygun toplama ve dönüşüm çalışmasını gerçekleştirmektedir. Bakır hurdası olan işletme, kişi ve kurumlardan bu hurdaların alınması nakliyatı ve dönüşüme sokulması işlemlerini hiçbir ek ücret talep etmeden gerçekleştirmekteyiz. Şirketimizi bu durumlarda arayarak iletişime geçebilirsiniz.